Vakfımızın Vergi Muafiyet Kararı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfına, vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münsahır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığının 20/6/2016 tarihli ve 66046 sayılı yazısı üzerine, 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/vergi-muafiyeti-taninan-vakiflarin-listesi