Vakfın Tarihçesi

Vakfımız, M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nin bina ve tesislerini korumak, geliştirmek, yenilerini yapmak, akademik ve idari personel ile fakültemiz öğrencilere ihtiyaç duyulan hizmeti sunabilmek için İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26/04/1974 gün, 1974/106 – 1974/276 sayılı kararıyla tescil edilen, Resmi Gazete’nin 04/06/1974 tarih ve 14905 sayılı nüshasındaki ilan ile resmen kurulmuştur.

Vakfın Gayesi

Vakfın gayesi şunlardır:

a) Fakülte’nin bina ve tesislerini korumak, geliştirmek, genişletmek, eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı yeni bina ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak, öğrenciler için yurt binaları, öğretim elemanları ile memur ve hizmetliler için lojmanlar yapmak, bağımsız olarak mescit yapmak ya da bir binanın uygun bir bölümünü bu maksatla tahsis etmek ve donatmak.

b) Öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, öğretim elemanlarına ilmi çalışmalarında yardımcı olmak; borç para vermek, yurt içinde veya yurt dışında ilmi araştırma veya çalışma yapmak isteyen öğretim elemanlarına ve mezunlarına yardım etmek ve desteklemek; öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla kurslar, geziler, milli veya milletlerarası ilmi konferanslar tertip etmek veya bunlara yardımcı olmak; öğretim elemanları ve öğrencilere, memur ve hizmetlilere yemek vermek, sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunabilmeleri için imkân hazırlamak.

c) Dini, ilmi, ahlâki, tarihi, fikri ve edebi eserlerin telif ve tercüme edilmesini sağlamak; bu hususta müsabakalar açmak, araştırmalar yaptırmak, telif ve tercüme eserleri yayımlamak; faydalı ve lüzumlu yayınları temin edip ucuz fiyatla satmak veya dağıtmak; bu maksatla uygun bir “kitap satış ve teşhir yeri” açmak, gayeye uygun kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

d) Yurt içi ve yurtdışı dini, ilmi ve kültürel amaçlı seyahatler ve toplantılar tertip etmek.

e) Öğretim elemanları, memur ve hizmetliler ile öğrencilerin her çeşit tüketim ihtiyaçlarını karşılamak.

f) Yurt içinde veya yurt dışında kurban kesmek, bu maksatla gerekli organizasyonları yapmak.

g) İşbu gayeleri gerçekleştirmek maksadıyla ticari işletmeler, şirketler ve kooperatifler kurmak; kurulmuş olanlara ortak olmak.